Shërbimet & Service

Shërbimet tona në transportin me shirita
Duke filluar nga konsultimet dhe instalimi i pajisjeve teknike gjer te mirëmbajtja - Ne jemi partneri juaj më i besueshëm në fushën e transportit me shirita.
Një dështim i shiritave transportues është i lidhur gjithmonë me humbje. Shërbimi ynë i mirëmbajtjes ju siguron juve një prodhimtari të rrjedhëshme pa kokëqarje, duke e rritur profitabilitetin e kompanisë tuaj. Profesionistët tanë të trajnuar mirë ndërmarin të gjitha masat e nevojshme industriale të mirëmbajtjes, përmes zgjidhjeve më të mirë të mundshme duke u bazuar në përvojat tona kërkimore e zhvëllimore, në raste urgjente ne jemi 24 orë në ditë të gatshëm për ndihmë. Konsumatorët tanë në mbarë botën vlersojnë lartë cilësinë e produkteve tona dhe besueshmërinë e shërbimeve tona.
Service


KËSHILLA

Ne ju udhëzojmë dhe këshillojmë me gjithë dëshirë, ju ofrojmë koncepte efikase. Sipas dëshirës, konsultimet dhe analizat mund të kryhen drejtpërsëdrejti në terren nga ekspertët tanë.

PJESËT REZERVË

Për shumicën e produkteve tona, ne kemi gjithnjë pjesë të gatshme hargjuese si psh. Rula, rrëshqitës, pjesë drejtuese, paisje amortizuese dhe grryes në dispozicion në depon tonë. Përmes kësajë zvoglohet dukshëm humbja e kohës jo joproduktive.

SHËRBIME EMERGJENTE 24h

Ne ofrojmë shërbimin 24-orshe. Pra, ne jemi në raste të ndonjë avarie dhe në raste emergjence gjithmonë aty për ju, për të zvogluar kohën tuaj joproduktive.

Linja emergjente:     +49 (0) 2043 / 20 82 24
                                            +49 (0) 172 / 28 59 052

Service