Request 3D Model

Grryesi Standard

Seria A
Secondary Scraper Standard
Secondary Scraper Standard
Secondary Scraper Standard
Secondary Scraper Standard

Grryesi jonë standard është një grryes sekundar apo sipas nevojës mund të përdoret edhe si një grryes terciar standard, i cili vendoset në pjesën e poshtme të shiritit. Ky është përgjegjës për një pastrim të mirë të shiritit dhe mënjanon në mënyrë efikase të gjitha mbetjet e imta në shiritin transportues. Platforma plastike përcjellë më tutje mbetjet e materialit të grryer nga tehu pastrues për të parandaluar grumbullimin e këtyre mbetjeve. Janë me cilësi të lartë dhe shumë efikasë.

Për materialet kimikisht agresive përdoret çeliku V4A, për shkak se ai është më rezistent ndaj korrozionit. Në linjat e shiritave transportues për materiale më pak agresive si p.sh. poplat, zhavorri, argjila dhe qymyri preferohet çeliku V2A.

Versionet

Metale karbide të galvanizuara
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.100 400 mm
Show / Hide
LS.0400.100   carbide blade galvanized

HS.0400.100   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0500.100 500 mm
Show / Hide
LS.0500.100   carbide blade galvanized

HS.0500.100   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0650.100 650 mm
Show / Hide
LS.0650.100   carbide blade galvanized

HS.0650.100   support tube, galvanized

VS.02.100.L    bracket arm left
VS.02.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0800.100 800 mm
Show / Hide
LS.0800.100   carbide blade galvanized

HS.0800.100   support tube, galvanized

VS.03.100.L    bracket arm left
VS.03.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0900.100 900 mm
Show / Hide
LS.0900.100   carbide blade galvanized

HS.0900.100   support tube, galvanized

VS.03.100.L    bracket arm left
VS.03.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1000.100 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.100   carbide blade galvanized

HS.1000.100   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1200.100 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.100   carbide blade galvanized

HS.1200.100   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1400.100 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.100   carbide blade galvanized

HS.1400.100   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1600.100 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.100   carbide blade galvanized

HS.1600.100   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1800.100 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.100   carbide blade galvanized

HS.1800.100   support tube, galvanized

VS.06.100.L    bracket arm left
VS.06.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.2000.100 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.100   carbide blade galvanized

HS.2000.100   support tube, galvanized

VS.07.100.L    bracket arm left
VS.07.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktinÇeliku V2A
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.200 400 mm
Show / Hide
LS.0400.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.0400.200   support tube V2A, galvanized

VS.01.200.L    bracket arm V2A left
VS.01.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.0500.200 500 mm
Show / Hide
LS.0500.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.0500.200   support tube V2A, galvanized

VS.01.200.L    bracket arm V2A left
VS.01.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.0650.200 650 mm
Show / Hide
LS.0650.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.0650.200   support tube V2A, galvanized

VS.02.200.L    bracket arm V2A left
VS.02.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.0800.200 800 mm
Show / Hide
LS.0800.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.0800.200   support tube V2A, galvanized

VS.03.200.L    bracket arm V2A left
VS.03.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.0900.200 900 mm
Show / Hide
LS.0900.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.0900.200   support tube V2A, galvanized

VS.03.200.L    bracket arm V2A left
VS.03.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1000.200 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.1000.200   support tube V2A, galvanized

VS.04.200.L    bracket arm V2A left
VS.04.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1200.200 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.1200.200   support tube V2A, galvanized

VS.04.200.L    bracket arm V2A left
VS.04.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1400.200 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.1400.200   support tube V2A, galvanized

VS.05.200.L    bracket arm V2A left
VS.05.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1600.200 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.1600.200   support tube V2A, galvanized

VS.05.200.L    bracket arm V2A left
VS.05.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1800.200 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.1800.200   support tube V2A, galvanized

VS.06.200.L    bracket arm V2A left
VS.06.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.2000.200 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.200   stainless steel V2A blade, galvanized

HS.2000.200   support tube V2A, galvanized

VS.07.200.L    bracket arm V2A left
VS.07.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktinÇeliku V4A
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.300 400 mm
Show / Hide
LS.0400.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.0400.300   support tube V4A, galvanized

VS.01.300.L    bracket arm V4A left
VS.01.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.0500.300 500 mm
Show / Hide
LS.0500.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.0500.300   support tube V4A, galvanized

VS.01.300.L    bracket arm V4A left
VS.01.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.0650.300 650 mm
Show / Hide
LS.0650.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.0650.300   support tube V4A, galvanized

VS.02.300.L    bracket arm V4A left
VS.02.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.0800.300 800 mm
Show / Hide
LS.0800.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.0800.300   support tube V4A, galvanized

VS.03.300.L    bracket arm V4A left
VS.03.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.0900.300 900 mm
Show / Hide
LS.0900.100   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.0900.300   support tube V4A, galvanized

VS.03.300.L    bracket arm V4A left
VS.03.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1000.300 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.1000.300   support tube V4A, galvanized

VS.04.300.L    bracket arm V4A left
VS.04.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1200.300 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.1200.300   support tube V4A, galvanized

VS.04.300.L    bracket arm V4A left
VS.04.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1400.300 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.1400.300   support tube V4A, galvanized

VS.05.300.L    bracket arm V4A left
VS.05.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1600.300 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.1600.300   support tube V4A, galvanized

VS.05.300.L    bracket arm V4A left
VS.05.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1800.300 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.1800.300   support tube V4A, galvanized

VS.06.300.L    bracket arm V4A left
VS.06.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.2000.300 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.300   stainless steel V4A blade, galvanized

HS.2000.300   support tube V4A, galvanized

VS.07.300.L    bracket arm V4A left
VS.07.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
metale Karbide të galvanizuara with Telescope
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.101 400 mm
Show / Hide
LS.0400.100   carbide blade galvanized

MS.0001.100   Telescope, galvanized

HS.0400.100   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.0500.101 500 mm
Show / Hide
LS.0500.100   carbide blade galvanized

MS.0001.100   Telescope, galvanized

HS.0500.100   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.0650.101 650 mm
Show / Hide
LS.0650.100   carbide blade galvanized

MS.0001.100   Telescope, galvanized

HS.0650.100   support tube, galvanized

VS.02.100.L    bracket arm left
VS.02.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.0800.101 800 mm
Show / Hide
LS.0800.100   carbide blade galvanized

MS.0001.100   Telescope, galvanized

HS.0800.100   support tube, galvanized

VS.03.100.L    bracket arm left
VS.03.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.1000.101 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.100   carbide blade galvanized

MS.0002.100   Telescope, galvanized

HS.1000.100   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.1200.101 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.100   carbide blade galvanized

MS.0002.100   Telescope, galvanized

HS.1200.100   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.1400.101 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.100   carbide blade galvanized

MS.0003.100   Telescope, galvanized

HS.1400.100   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.1600.101 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.100   carbide blade galvanized

MS.0003.100   Telescope, galvanized

HS.1600.100   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.1800.101 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.100   carbide blade galvanized

MS.0005.100   Telescope, galvanized

HS.1800.100   support tube, galvanized

VS.06.100.L    bracket arm left
VS.06.100.R    bracket arm right
   Kërko produktin
AS.2000.101 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.100   carbide blade galvanized

MS.0006.100   Telescope, galvanized

HS.2000.100   support tube, galvanized

VS.07.100.L    bracket arm left
VS.07.100.R    bracket arm right
   Kërko produktinÇeliku V2A with Telescope
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.201 400 mm
Show / Hide
LS.0400.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0001.200   Telescope V2A, galvanized

HS.0400.200   support tube V2A, galvanized

VS.01.200.L    bracket arm V2A left
VS.01.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.0500.201 500 mm
Show / Hide
LS.0500.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0001.200   Telescope V2A, galvanized

HS.0500.200   support tube V2A, galvanized

VS.01.200.L    bracket arm V2A left
VS.01.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.0650.201 650 mm
Show / Hide
LS.0650.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0001.200   Telescope V2A, galvanized

HS.0650.200   support tube V2A, galvanized

VS.02.200.L    bracket arm V2A left
VS.02.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.0800.201 800 mm
Show / Hide
LS.0800.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0001.200   Telescope V2A, galvanized

HS.0800.200   support tube V2A, galvanized

VS.03.200.L    bracket arm V2A left
VS.03.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.1000.201 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0002.200   Telescope V2A, galvanized

HS.1000.200   support tube V2A, galvanized

VS.04.200.L    bracket arm V2A left
VS.04.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.1200.201 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0002.200   Telescope V2A, galvanized

HS.1200.200   support tube V2A, galvanized

VS.04.200.L    bracket arm V2A left
VS.04.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.1400.201 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0003.200   Telescope V2A, galvanized

HS.1400.200   support tube V2A, galvanized

VS.05.200.L    bracket arm V2A left
VS.05.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.1600.201 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0003.200   Telescope V2A, galvanized

HS.1600.200   support tube V2A, galvanized

VS.05.200.L    bracket arm V2A left
VS.05.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.1800.201 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0005.200   Telescope V2A, galvanized

HS.1800.200   support tube V2A, galvanized

VS.06.200.L    bracket arm V2A left
VS.06.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktin
AS.2000.201 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.200   stainless steel V2A blade, galvanized

MS.0006.200   Telescope V2A, galvanized

HS.2000.200   support tube V2A, galvanized

VS.07.200.L    bracket arm V2A left
VS.07.200.R    bracket arm V2A right
   Kërko produktinÇeliku V4A with Telescope
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.301 400 mm
Show / Hide
LS.0400.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0001.300   Telescope V4A, galvanized

HS.0400.300   support tube V4A, galvanized

VS.01.300.L    bracket arm V4A left
VS.01.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.0500.301 500 mm
Show / Hide
LS.0500.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0001.300   Telescope V4A, galvanized

HS.0500.300   support tube V4A, galvanized

VS.01.300.L    bracket arm V4A left
VS.01.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.0650.301 650 mm
Show / Hide
LS.0650.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0001.300   Telescope V4A, galvanized

HS.0650.300   support tube V4A, galvanized

VS.02.300.L    bracket arm V4A left
VS.02.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.0800.301 800 mm
Show / Hide
LS.0800.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0001.300   Telescope V4A, galvanized

HS.0800.300   support tube V4A, galvanized

VS.03.300.L    bracket arm V4A left
VS.03.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.1000.301 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0002.300   Telescope V4A, galvanized

HS.1000.300   support tube V4A, galvanized

VS.04.300.L    bracket arm V4A left
VS.04.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.1200.301 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0002.300   Telescope V4A, galvanized

HS.1200.300   support tube V4A, galvanized

VS.04.300.L    bracket arm V4A left
VS.04.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.1400.301 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0003.300   Telescope V4A, galvanized

HS.1400.300   support tube V4A, galvanized

VS.05.300.L    bracket arm V4A left
VS.05.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.1600.301 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0003.300   Telescope V4A, galvanized

HS.1600.300   support tube V4A, galvanized

VS.05.300.L    bracket arm V4A left
VS.05.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.1800.301 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0005.300   Telescope V4A, galvanized

HS.1800.300   support tube V4A, galvanized

VS.06.300.L    bracket arm V4A left
VS.06.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
AS.2000.301 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.300   stainless steel V4A blade, galvanized

MS.0006.300   Telescope V4A, galvanized

HS.2000.300   support tube V4A, galvanized

VS.07.300.L    bracket arm V4A left
VS.07.300.R    bracket arm V4A right
   Kërko produktin
Hartmetall galvanized reversible
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.110 400 mm
Show / Hide
LS.0400.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.0400.100   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0500.110 500 mm
Show / Hide
LS.0500.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.0500.100   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0650.110 650 mm
Show / Hide
LS.0650.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.0650.100   support tube, galvanized

VS.02.100.L    bracket arm left
VS.02.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0800.110 800 mm
Show / Hide
LS.0800.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.0800.100   support tube, galvanized

VS.03.100.L    bracket arm left
VS.03.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1000.110 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.1000.100   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1200.110 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.1200.100   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1400.110 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.1400.100   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1600.110 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.1600.100   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1800.110 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.1800.100   support tube, galvanized

VS.06.100.L    bracket arm left
VS.06.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.2000.110 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.110   carbide blade galvanized, reversible

HS.2000.100   support tube, galvanized

VS.07.100.L    bracket arm left
VS.07.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktinÇeliku V2A reversible
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.210 400 mm
Show / Hide
LS.0400.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.0400.200   support tube V2A, galvanized

VS.01.200.L    bracket arm V2A left
VS.01.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.0500.210 500 mm
Show / Hide
LS.0500.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.0500.200   support tube V2A, galvanized

VS.01.200.L    bracket arm V2A left
VS.01.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.0650.210 650 mm
Show / Hide
LS.0650.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.0650.200   support tube V2A, galvanized

VS.02.200.L    bracket arm V2A left
VS.02.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.0800.210 800 mm
Show / Hide
LS.0800.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.0800.200   support tube V2A, galvanized

VS.03.200.L    bracket arm V2A left
VS.03.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1000.210 1000 mm
Show / Hide
LS.2000.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.1000.200   support tube V2A, galvanized

VS.04.200.L    bracket arm V2A left
VS.04.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1200.210 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.1200.200   support tube V2A, galvanized

VS.04.200.L    bracket arm V2A left
VS.04.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1400.210 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.1400.200   support tube V2A, galvanized

VS.05.200.L    bracket arm V2A left
VS.05.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1600.210 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.1600.200   support tube V2A, galvanized

VS.05.200.L    bracket arm V2A left
VS.05.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.1800.210 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.1800.200   support tube V2A, galvanized

VS.06.200.L    bracket arm V2A left
VS.06.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktin
AS.2000.210 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.210   stainless steel V2A blade, galvanized, reversible

HS.2000.200   support tube V2A, galvanized

VS.07.200.L    bracket arm V2A left
VS.07.200.R    bracket arm V2A right
     /      Kërko produktinÇeliku V4A reversible
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.310 400 mm
Show / Hide
LS.0400.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.0400.300   support tube V4A, galvanized

VS.01.300.L    bracket arm V4A left
VS.01.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.0500.310 500 mm
Show / Hide
LS.0500.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.0500.300   support tube V4A, galvanized

VS.01.300.L    bracket arm V4A left
VS.01.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.0650.310 650 mm
Show / Hide
LS.0650.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.0650.300   support tube V4A, galvanized

VS.02.300.L    bracket arm V4A left
VS.02.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.0800.310 800 mm
Show / Hide
LS.0800.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.0800.300   support tube V4A, galvanized

VS.03.300.L    bracket arm V4A left
VS.03.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1000.310 1000 mm
Show / Hide
LS.1000.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.1000.300   support tube V4A, galvanized

VS.04.300.L    bracket arm V4A left
VS.04.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1200.310 1200 mm
Show / Hide
LS.1200.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.1200.300   support tube V4A, galvanized

VS.04.300.L    bracket arm V4A left
VS.04.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1400.310 1400 mm
Show / Hide
LS.1400.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.1400.300   support tube V4A, galvanized

VS.05.300.L    bracket arm V4A left
VS.05.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1600.310 1600 mm
Show / Hide
LS.1600.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.1600.300   support tube V4A, galvanized

VS.05.300.L    bracket arm V4A left
VS.05.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.1800.310 1800 mm
Show / Hide
LS.1800.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.1800.300   support tube V4A, galvanized

VS.06.300.L    bracket arm V4A left
VS.06.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin
AS.2000.301 2000 mm
Show / Hide
LS.2000.300   stainless steel V4A blade, galvanized, reversible

HS.2000.300   support tube V4A, galvanized

VS.07.300.L    bracket arm V4A left
VS.07.300.R    bracket arm V4A right
     /      Kërko produktin

Low Construction

Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Pjesë rezerv / këmbimi Fleta e të dhënave / Modeli 3D  
AS.0400.101 400 mm
Ein- / Ausblenden
LS.0400.101   carbide blade galvanized

HS.0400.101   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0500.101 500 mm
Ein- / Ausblenden
LS.0500.101   carbide blade galvanized

HS.0500.101   support tube, galvanized

VS.01.100.L    bracket arm left
VS.01.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0650.101 650 mm
Ein- / Ausblenden
LS.0650.101   carbide blade galvanized

HS.0650.101   support tube, galvanized

VS.02.100.L    bracket arm left
VS.02.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0800.101 800 mm
Ein- / Ausblenden
LS.0800.101   carbide blade galvanized

HS.0800.101   support tube, galvanized

VS.03.100.L    bracket arm left
VS.03.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.0900.101 900 mm
Ein- / Ausblenden
LS.0900.101   carbide blade galvanized

HS.0900.101   support tube, galvanized

VS.03.100.L    bracket arm left
VS.03.100.R    bracket arm right
Kërko produktin
AS.1000.101 1000 mm
Ein- / Ausblenden
LS.1000.101   carbide blade galvanized

HS.1000.101   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1200.101 1200 mm
Ein- / Ausblenden
LS.1200.101   carbide blade galvanized

HS.1200.101   support tube, galvanized

VS.04.100.L    bracket arm left
VS.04.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1400.101 1400 mm
Ein- / Ausblenden
LS.1400.101   carbide blade galvanized

HS.1400.101   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1600.101 1600 mm
Ein- / Ausblenden
LS.1600.101   carbide blade galvanized

HS.1600.101   support tube, galvanized

VS.05.100.L    bracket arm left
VS.05.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.1800.101 1800 mm
Ein- / Ausblenden
LS.1800.101   carbide blade galvanized

HS.1800.101   support tube, galvanized

VS.06.100.L    bracket arm left
VS.06.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin
AS.2000.101 2000 mm
Ein- / Ausblenden
LS.2000.101   carbide blade galvanized

HS.2000.101   support tube, galvanized

VS.07.100.L    bracket arm left
VS.07.100.R    bracket arm right
     /      Kërko produktin