3D मॉडल का अनुरोध करें

Protektorët (Mbrojtësit)

Seria H
Protectors

Protektorët tanë mbrojnë pajisjen tuaj që të mos konsumohet. Kjo zvoglon kohën joproduktive dhe rrit efikasitetin e transportit me shirita. Një sasi e materialit të transportuar depozitohet në mbrojtës, duke krijuar një shtresë shtesë mbrojtëse. Mbrojtësit e InduTechnikës janë të dëshmuar për cilësinë e tyre të lartë dhe jetëgjatësi.

Mbrojtësit tanë janë të përshtatshëm në: miniera, nxjerrja e zhavorrit, mihjet e thëngjillit, fabrikat e çelikut, impiantet e çimentos etj.

  • abrazion dhe rezistencë ndaj konsumit
  • reduktimi i zhurmës
  • përshtatje fleksibile në situatën e instalimit
  • qëndrueshmëri të lartë dhe rezistencë ndaj goditjeve
  • instalim i lehtë dhe i shpejtë
आइटम नंबर बैंड की चौड़ाई डेटाशीट / 3 डी मॉडल  
US.0280.660 300 - 2000 मिमी      /      उत्पाद का अनुरोध करें