Request 3D Model

Tehet e grryesve

Seria L
Scraper Blades

Tehet e Grryesve tanë janë me një kualitet të lartë dhe me afat të gjat të qëndrueshmërisë. Ne kemi përvojë dhe eksperiencë me dekada mbi vetit dhe sjelljen e materialeve gjatë përdorimit të tyre. Tehet e Grryesve të InduTechnikës® përpunohen nga një përbërje e veçantë e materialeve me cilësi të lartë në mënyrë që të bëhet e mundur një siguri e plotë dhe mbrojtje të veçantë e shiritit gjat procesit të pastrimit. Kështu që këto qëndrojn rreth 60% më gjatë se sa tehet konvencionale. Për materiale furnizuese të veçanta agresive ne ju rekomandojmë versionin tonë të çelikut.

  • E kursen shiritin
  • Qëndrueshmeri të gjatë pune
  • Edhe në variacione të Çelikut

Përveç versionin tonë standarde ne ofrojmë tehe individuale të grryesve. Shfrytzoni formularin tonë mbi tehet e Grryesve për të gjetur produktin tuaj të favorizuar.
Abstreif-Leisten-Formular

Versionet

Karbide të galvanizuara
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Gjatësia  
LS.0400.100 400 mm 330 mm Kërko produktin
LS.0500.100 500 mm 440 mm Kërko produktin
LS.0650.100 650 mm 550 mm Kërko produktin
LS.0800.100 800 mm 660 mm Kërko produktin
LS.0900.100 900 mm 770 mm Kërko produktin
LS.1000.100 1000 mm 880 mm Kërko produktin
LS.1200.100 1200 mm 990 mm Kërko produktin
LS.1300.100 1300 mm 1100 mm Kërko produktin
LS.1400.100 1400 mm 1320 mm Kërko produktin
LS.1500.100 1500 mm 1430 mm Kërko produktin
LS.1600.100 1600 mm 1540 mm Kërko produktin
LS.1700.100 1700 mm 1650 mm Kërko produktin
LS.1800.100 1800 mm 1760 mm Kërko produktin
LS.2000.100 2000 mm 1870 mm Kërko produktin
LS.2200.100 2200 mm 1980 mm Kërko produktinÇeliku V2A
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Gjatësia  
LS.0400.200 400 mm 330 mm Kërko produktin
LS.0500.200 500 mm 440 mm Kërko produktin
LS.0650.200 650 mm 550 mm Kërko produktin
LS.0800.200 800 mm 660 mm Kërko produktin
LS.0900.200 900 mm 770 mm Kërko produktin
LS.1000.200 1000 mm 880 mm Kërko produktin
LS.1200.200 1200 mm 990 mm Kërko produktin
LS.1300.200 1300 mm 1100 mm Kërko produktin
LS.1400.200 1400 mm 1320 mm Kërko produktin
LS.1500.200 1500 mm 1430 mm Kërko produktin
LS.1600.200 1600 mm 1540 mm Kërko produktin
LS.1700.200 1700 mm 1650 mm Kërko produktin
LS.1800.200 1800 mm 1760 mm Kërko produktin
LS.2000.200 2000 mm 1870 mm Kërko produktin
LS.2200.200 2200 mm 1980 mm Kërko produktinStainless Steel V4A
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Gjatësia  
LS.0400.300 400 mm 330 mm Kërko produktin
LS.0500.300 500 mm 440 mm Kërko produktin
LS.0650.300 650 mm 550 mm Kërko produktin
LS.0800.300 800 mm 660 mm Kërko produktin
LS.0900.300 900 mm 770 mm Kërko produktin
LS.1000.300 1000 mm 880 mm Kërko produktin
LS.1200.300 1200 mm 990 mm Kërko produktin
LS.1300.300 1300 mm 1100 mm Kërko produktin
LS.1400.300 1400 mm 1320 mm Kërko produktin
LS.1500.300 1500 mm 1430 mm Kërko produktin
LS.1600.300 1600 mm 1540 mm Kërko produktin
LS.1700.300 1700 mm 1650 mm Kërko produktin
LS.1800.300 1800 mm 1760 mm Kërko produktin
LS.2000.300 2000 mm 1870 mm Kërko produktin
LS.2200.300 2200 mm 1980 mm Kërko produktin
Hard Metal Galvanized reversible
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Gjatësia  
LS.0400.110 400 mm 330 mm Kërko produktin
LS.0500.110 500 mm 440 mm Kërko produktin
LS.0650.110 650 mm 550 mm Kërko produktin
LS.0800.110 800 mm 660 mm Kërko produktin
LS.0900.110 900 mm 770 mm Kërko produktin
LS.1000.110 1000 mm 880 mm Kërko produktin
LS.1200.110 1200 mm 990 mm Kërko produktin
LS.1300.110 1300 mm 1100 mm Kërko produktin
LS.1400.110 1400 mm 1320 mm Kërko produktin
LS.1500.110 1500 mm 1430 mm Kërko produktin
LS.1600.110 1600 mm 1540 mm Kërko produktin
LS.1700.110 1700 mm 1650 mm Kërko produktin
LS.1800.110 1800 mm 1760 mm Kërko produktin
LS.2000.110 2000 mm 1870 mm Kërko produktin
LS.2200.110 2200 mm 1980 mm Kërko produktinStainless Steel V2A reversible
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Gjatësia  
LS.0400.210 400 mm 330 mm Kërko produktin
LS.0500.210 500 mm 440 mm Kërko produktin
LS.0650.210 650 mm 550 mm Kërko produktin
LS.0800.210 800 mm 660 mm Kërko produktin
LS.0900.210 900 mm 770 mm Kërko produktin
LS.1000.210 1000 mm 880 mm Kërko produktin
LS.1200.210 1200 mm 990 mm Kërko produktin
LS.1300.210 1300 mm 1100 mm Kërko produktin
LS.1400.210 1400 mm 1320 mm Kërko produktin
LS.1500.210 1500 mm 1430 mm Kërko produktin
LS.1600.210 1600 mm 1540 mm Kërko produktin
LS.1700.210 1700 mm 1650 mm Kërko produktin
LS.1800.210 1800 mm 1760 mm Kërko produktin
LS.2000.210 2000 mm 1870 mm Kërko produktin
LS.2200.210 2200 mm 1980 mm Kërko produktinStainless Steel V4A reversible
Nr. i artikullit Ghërsia e shiritit Gjatësia  
LS.0400.310 400 mm 330 mm Kërko produktin
LS.0500.310 500 mm 440 mm Kërko produktin
LS.0650.310 650 mm 550 mm Kërko produktin
LS.0800.310 800 mm 660 mm Kërko produktin
LS.0900.310 900 mm 770 mm Kërko produktin
LS.1000.310 1000 mm 880 mm Kërko produktin
LS.1200.310 1200 mm 990 mm Kërko produktin
LS.1300.310 1300 mm 1100 mm Kërko produktin
LS.1400.310 1400 mm 1320 mm Kërko produktin
LS.1500.310 1500 mm 1430 mm Kërko produktin
LS.1600.310 1600 mm 1540 mm Kërko produktin
LS.1700.310 1700 mm 1650 mm Kërko produktin
LS.1800.310 1800 mm 1760 mm Kërko produktin
LS.2000.310 2000 mm 1870 mm Kërko produktin
LS.2200.310 2200 mm 1980 mm Kërko produktin