Grryesit nënshiritor

Seria A
Secondary Scraper Standard Secondary Scraper Standard
  • të përshtatshëm për ngarkesa të larta
  • përdorim të gjithëanshëm
Secondary Scraper Heatable Secondary Scraper Heatable
  • përdoret në temperatura të ulëta
  • jetë të gjatë shërbimi
Secondary Scraper Food Secondary Scraper Food
  • për përdorim në industrinë ushqimore
  • çelik V2A gjegj. V4A
Secondary Scraper High Temperature Secondary Scraper High Temperature
  • i punuar nga çeliku
  • i qëndrueshëm ndaj temperaturës deri në 270°